Zdjecie glówne
< powrót

TUREW

 

Dawna   siedziba    rodu   Chłapowskich.   Pałac   w   stylu    barokowym, zbudowany w   1749    roku   w    połowie   XIX w.   dodano   elementy   pseudo gotyckie    oraz   dobudowano    neogotycką    kaplice.  Wokół   pałacu   park w   stylu    angielskim,  rozszerzony   w   drugiej połowie   XVIII   w. o  cześć „puszczańską", obecnie    utrzymywana   jako   rezerwat   ze   względu   na unikalny  charakter   i   prowadzone   badania   naukowe - jest to część nie dostępna   dla   zwiedzających.  Park charakteryzuje bogactwo flory i fauny. Dezydery   Chłapowski  (właściciel Turwi   w   łatach   1815-79)   pionier nowoczesnego    rolnictwa,  w   Wielkopolsce.   Wprowadził   zadrzewienia śródpolne, korzystnie   zmieniając   charakter krajobrazu. Obecnie w pałacu mieści się stacja badawcza Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego. PAN, który kontynuując idee D. Chłapowskiego prowadzi ekologiczne badania nad optymalizacją produkcji i kształtowania   krajobrazu   rolniczego.


DB Error: insufficient permissions
INSERT INTO session (SES_id, SES_last_update, SES_value) VALUES ('eb8ac8603cc9c32a60d000ad29b206f8', CURRENT_TIMESTAMP(0), 'abebc7e0c8777d326cdbec8e532f648f|a:2:{s:6:"visits";a:1:{i:83448;a:2:{s:5:"first";i:1591012018;s:4:"last";i:1591012018;}}s:7:"visitor";a:2:{s:4:"time";i:1591012018;s:2:"id";i:83448;}}')
query