Mapa szlaku

Podstawą kreacji produktu są miejsca, które rzeczywiście stanowiły cel podróży Adama Mickiewicza po Wielkopolsce w latach 1831/1832. Jest to katalog zamknięty, ale tylko pozornie. Można bowiem przyjąć, że na mapie miejsc mickiewiczowskich na opisywanym obszarze mogą wciąż pojawiać się nowe punkty (podobnie jak Skansen Filmowy Soplicowo w Cichowie), które będę inspirowane legendą Mickiewicza i jego epopei. Na dzień powstawania dokumentu do miejsc tworzących kanon produktu zaliczyć należy 12 miejsc, których atrakcyjność turystyczna i związki z Adamem Mickiewiczem stanowią na tyle atrakcyjną propozycję dla turysty

więcej

    W kręgach znawców literatury uznany jest fakt, iż Adam Mickiewicz właśnie podczas pobytu w Wielkopolsce w latach 1831/1832 poznawał obyczaje szlachty polskiej, które inspirowały go i zostały przekute w literacką fikcję na łamach epopei wszechczasów „Pana Tadeusza”.
Wielkopolska miała być jedynie krótkim przystankiem dla Adama Mickiewicza w drodze z Włoch do Królestwa Polskiego, gdzie trwało Powstanie Listopadowe, do którego poeta miał intencję się przyłączyć. Serdeczna gościna szlachty Wielkopolskiej i trudności z przekroczeniem granicy skłoniły jednak poetę  do znacznie dłuższego pobyty (od sierpnia 1831 do marca 1832 roku).
Wieszcz był goszczony przez ziemiaństwo w ich wiejskich rezydencjach. Blisko zaprzyjaźnił się z Konstancją Łubieńską z Budziszewka, kobietą niezwykle inteligentną i urodziwą. Odwiedził również Poznań, zatrzymując się w Hotelu Berlińskim. Pobyt w Wielkopolsce był źródłem licznych inspiracji i obserwacji, które pozostawiły ślady na kartach poematu Pan Tadeusz.

    Warto wspomnieć, że opisana przez Mickiewicza w epopei narodowej Pan Tadeusz kawiarka pracująca na dworze Soplicy miała swój pierwowzór w rzeczywistej postaci służącej w Pałacu w Śmiełowie. Z kolei osnowa akcji epopei czyli spór Sopliców z Horeszkami o prawa do Zamku wzorowany jest na konflikcie Kwileckich i Turnów z Objezierza toczonym o spadek. Pierwowzorem sporu między Rejentem i Asesorem o Kusego i Sokoła był spór Kaliksta Bojanowskiego (z Bielewa) i Ksawerego Bojanowskiego (właściciela Konarzewa k. Rawicza), dwóch braci Konstancji Łubieńskiej, o charty. Wspomnieniem z pobytu w Wielkopolsce jest także umieszczenie w książce nazwiska Józefa Grabowskiego z Łukowa, nazwy Objezierze. W końcu zamek Horeszków to wariacja literacka nt. pałacu w Żerkowie. Wielkopolskim akcentem w Panu Tadeuszu jest również karczma Jankielówka, przejęło się bowiem sądzić, że znana z kart księgi karczma była silnie wzorowana na stojącej niegdyś między Śmiełowem, Brzostkowem oraz Lgowem, karczmie (fotografia archiwalna obok).
Po opuszczeniu Wielkopolski Mickiewicz utrzymywał kontakty z rodziną Turnów, Józefem Grabowskim i Konstancją Łubieńską, a jego dzieci były z wizytą u Konstancji Łubieńskiej, u rodziny Chełkowskich w Śmiełowie i u brata poety, Władysława w Rożnowie.
    Podczas pobytu poety w Wielkopolsce powstała Reduta Ordona i prawdopodobnie dwa wiersze powstańcze: Nocleg i Śmierć pułkownika oraz ballada Ucieczka, może też pierwsza redakcja trzeciej części Dziadów.