Zdjecie glówne
< powrót

DĘBNO

 

Najdawniejsze dzieje Dębna związane są z wpływowym rodem Doliwów, którego przedstawiciele do końca XV w. używali przydomka Kot. Miejscowość wymieniona w źródłach historycznych od 1241 r. początkowo jako Debna. W późniejszych czasach własność Popowskich, Roszkowskich i Radomickich, Mycielskich, Paula Cohna oraz Gustawa Carlsta. Hrabia Macielski (1800-1876) założył tu zakład wodoleczniczy. W przebudowanym na cele zakładu spichrzu umieszczono łazienki, mieszkania, sale i miejsca zebrań dla chorych i gości oraz zainstalowano wodociągi, baseny tusze, Najcenniejszym zabytkiem wsi jest gotycki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP z lat 1444-1447, jednonawowy, murowany. We wnętrzu neogotycki ołtarz z siedemnastowiecznymi rzeźbami. Na północnej ścianie cenne brazy – Vir Dolorum i Święta Rozalia. Do terenu kościelnego przylega park krajobrazowy o powierzchni 4,4 ha. Nad starorzeczem Warty w 1877 r. wybudowano elektryczny pałac, przebudowany gruntownie w 1930 r. W północnej części parku znajduje się ruina neoklasycznego mauzoleum Cohnów z II połowy XIXw.
Do atrakcji Dębna zaliczyć można także przeprawę promową, będącą przedłużeniem drogowego połączenia z Orzechowem.


DB Error: insufficient permissions
INSERT INTO session (SES_id, SES_last_update, SES_value) VALUES ('50273281efefa83e3a2a4389be9013b0', CURRENT_TIMESTAMP(0), 'abebc7e0c8777d326cdbec8e532f648f|a:2:{s:6:"visits";a:1:{i:83448;a:2:{s:5:"first";i:1591021117;s:4:"last";i:1591021117;}}s:7:"visitor";a:2:{s:4:"time";i:1591021117;s:2:"id";i:83448;}}')
query